Nếu như trước kia khi chưa có dây chuyền máy móc hỗ trợ thì các cơ sở kinh doanh bánh bao phải dựa vào sức lao động thủ công để làm việc, vừa không hiệu quả vừa tốn nhiều chi phí. Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, ngay cả sản xuất bánh bao cũng ra đời dây chuyền sản xuất hiện đại và mang đến nhiều lợi ích cho người dùng.

Để làm rõ hơn HIỆU QUẢ CAO của dây chuyền làm bánh bao, hãy cùng so sánh với phương pháp thủ công truyền thống trong bảng sau:

Tiêu chí Sản xuất bằng dây chuyền Phương pháp làm thủ công
Năng suất   Năng suất cao, sản lượng tốt Năng suất thấp
Thời gian Rút ngắn thời gian làm bánh bao, công sức bỏ ra Thời gian làm bánh bao lâu, 
Thành phẩm Bánh bao thu được khi làm theo dây chuyền có độ thẩm mỹ cao, chất lượng đồng đều Bánh bao làm bằng phương pháp truyền thống ngon nhưng khó đồng đều
Nhược điểm Giá đầu từ dây chuyền cao Phụ thuộc rất lớn vào nhân công lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat Facebook
0966.595.222